A polgárőrségről


Tágabb értelemben polgárőrségről a XVI. századtól beszélhetünk. Már ebben az időben   a egyes veszélyeztetett helyen lévő jelentősebb városok lakósai, polgárai rákényszerültek arra, hogy városuk védelmére maguk is összefogjanak.
A városok védelmének érdekében számtalan helyen őrszolgálatokat szerveztek nem csak az idegen behatolások, hanem a városon belüli bűncselekmények megakadályozására is.
Az egyik legrégebbi magyarországi polgárőrség a Sopronban volt, erről egy 1532-ből származó mustrajegyzék maradt fenn.
A polgárőrségeket 1808-ban szervezték újjá, 1809-ben már országosan összeírták őket. Például Sopron ekkor több, mint 1500 főt számláló polgárőrséggel rendelkezett, Szeged 3087 fő, Debrecen 1641 fő, Győr 1340 fő, Nagyszombat 455 fő, Ruszt 110 fővel.
1848-ban a polgárőrségek egy ideig párhuzamosan működtek a nemzetőrséggel, majd egymás után oszlottak fel és tagjaik átléptek nemzeti őrseregbe.
1914-ben belügyminisztériumi rendelet intézkedett arról, hogy a közrend és közbiztonság elemi feltételeinek megóvása érdekében polgári őrséget állítsanak fel.

 Legújabb kori történelmünk során a rendszerváltással párhuzamosan indult újra a polgárőrség önszerveződése. Az egyesülési jogról szóló törvény megjelenése után indult meg országszerte a különböző elnevezésű, önszerveződő védelmi egyesületek alakítása.

Az Országos Polgárőr Szövetség 1991. március 28-án alakult Önvédelmi Szervezetek Országos Szövetsége néven elsősorban a kistelepülések biztonságát, a lakókörnyezetet veszélyeztető bűncselekmények, a közlekedési balesetek megelőzése, gyermek- és ifjúságvédelem társadalmi feladatainak ellátása, valamint a fenti feladatokat ellátó állami és önkormányzati szervezetek munkájának lakossági segítése érdekében. Az OPSZ egyik alapítója és első elnöke Dr. Kopácsi Sándor. Valódi, alulról szerveződő mozgalom bontakozott ki, gyakorlatilag az akkori, igen kritikusnak érezhető közbiztonsági helyzet következményeként. A lakosság érezte, nemcsak elvárásokat kell támasztania a rendvédelmi szervekkel szemben, de tevőlegesen is közre kell működnie a közbiztonság megóvásában. A polgárőrség igen gyorsan országos kiterjedésűvé vált, regisztrált tagsága ma már meghaladja a 85 000 főt, akik több mint 2000 egyesületbe és 20 területi (megyei, fővárosi) szövetségbe tömörülve végzik szabadidejükben, önként vállalt közösségi feladataikat.

 

„Tegyünk együtt többet községünk biztonságáért, nyugalmáért!”


A Somogysámsoni Polgárőr Egyesület hivatalosan 2011. július 28-án alakult meg 38 alapító taggal.
Időközben 6 alapító tag távozott az egyesületből, pótlásuk tagfelvétellel 2012-ben megtörtént.

Jelenlegi taglétszámunk 38 fő.

A polgárőrség létrejöttét településünkön a társadalmi szükségszerűség, a közbiztonsággal való elégedetlenség indokolta.
Munkánkat pártoktól függetlenül, önkéntesen, politikamentesen végezzük.
Célunk jelenlétünkkel megakadályozni a bűnözőket abban, hogy szabadon garázdálkodjanak, és minden Somogysámsoni lakos számára a biztonságos, nyugodt éjszaka biztosítása. Feladatunk elsősorban a megelőzés, az állandó jelenlét.
A szolgálatok alkalmával ellenőrizzük és felügyeljük a közterületek rendjét, egyéb értékeket, berendezéseket, létesítményeket. Óvjuk és felügyeljük a magántulajdon és közterületi köztulajdon értékeit. Szükség esetén beavatkozunk és értesítjük az illetékes hatóságokat. A szolgálatok alkalmával egységes formaruhát hordunk „Polgárőrség Somogysámson” felirattal. Ezen kívül feladatunk a községünk egyéb Egyesületei, az Önkormányzat rendezvényeinek, a rendezvények helyszínének biztosítása, a rendzavarások megakadályozása, a vendégek, látogatók gépkocsijainak felügyelete, a biztonságérzet fokozása.

A ránk bízott feladatokat, a szolgálatainkat anyagi ellenszolgáltatás nélkül látjuk el.

Jó kapcsolatokra törekszünk a rendőrséggel, az önkormányzattal, más hatalmi ágakkal, és civil szervezetekkel.

Egyesületünk nem profit orientált, a befizetett tagdíjból, a pályázaton nyert pénzből gazdálkodunk, ezért ezúton is kérjük a céljainkkal egyetértő embereket, vállalkozókat, társaságokat, szervezeteket, hogy minden lehetséges módon anyagi és tárgyi eszközök átadásával, szolgáltatásaikkal támogassák az egyesületünket.

Kíváncsiak volnánk a polgárőrséggel, a közbiztonság javításával, a bűnmegelőzéssel kapcsolatos véleményekre, amit megtehetnek honlapunkon, az Egyesület email címére küldött levélben, de akár telefonon, vagy személyesen is.

Várjuk az újabb jelentkezőket is egyesületünk taglétszámának gyarapításához.

BELÉPÉSI NYILATKOZAT ITT TÖLTHETŐ LE!

Gyakori kérdések:

Ki lehet polgárőr?
Minden büntetlen előéletű, magyar állampolgár (vagy Magyarországon engedéllyel letelepedett külföldi), aki egyetért a polgárőrség céljaival és hajlandó tevékenyen részt venni azok megvalósításában.

Hogyan lehet valaki polgárőr?
Jelentkeznie kell a lakóhelyi polgárőr szervezetnél, a Belépési Nyilatkozat kitöltésével.
Ezután az Egyesület Elnöksége elbeszélget vele arról, hogy miért szeretne polgárőr lenni és mit is jelent a polgárőr feladatok vállalása. Nem kell erkölcsi bizonyítványt hoznia, a szükséges ellenőrzést az adott nyilatkozat alapján az Egyesület elvégzi. Ezt követően polgárőr alapoktatáson kell részt venni, az elsajátított ismeretekről számot kell adni, ezen idő alatt önállóan nem teljesíthet szolgálatot. Hatvan nap próbaidő sikeres teljesítése után kaphat polgárőr igazolványt és válhat a polgárőrség teljes jogú tagjává.

Milyen ismeretekre van szüksége a polgárőrnek?
Az eredményes szolgálatellátás érdekében (hogy valóban segíteni tudjon, ha kell) a jól képzett polgárőrnek rendelkeznie kell az alapvető jogi-, rendészeti-, vagyonvédelmi-, kriminalisztikai-, elsősegély nyújtási-, mentési és katasztrófa elhárítási-, tűzoltási- és vegyvédelmi ismeretekkel. Törekszünk rá, hogy ezen témakörökben mindenki a megfelelő képzésben részesüljön.

Mire jogosult a polgárőr?
A polgárőr szervezet tagjai megtehetnek mindent, amit törvény nem tilt, mindent, amit állampolgárként is megtehetnek. Amikor jogos védelmi, helyzetben cselekszenek, nem mint egy különleges hatáskörrel felruházott csoport tagjai, hanem mint állampolgárok tevékenykednek. A különbség "csak" annyi, hogy tevékenységük nem véletlenszerű, esetleges, egyéni, hanem szervezett, tudatos, közös cselekvés. Szolgálatban viszont a polgárőr "Közfeladatot ellátó személy"-nek minősül, így fokozott jogi védelemben részesül.

Weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.